MENȚIUNI LEGALE

Acest site stabileşte instrucţiunile pentru utilizatorii de internet care vor vizita acest website.

Fiecare utilizator îşi asumă răspunderea pentru utilizarea acestui site. Prin vizitarea site-ului acceptaţi următoarele clauze ce pot fi modificate de Sanofi-Aventis Romania SRL. Această prevedere se aplică, atât utilizatorilor înregistraţi cât şi a celor neînregistraţi.

Doar specialiştii cu calificări superioare în domeniul sănătăţii sunt autorizaţi să vizitele secţiunea destinată vizitatorilor înregistraţi. Sanofi-Aventis Romania SRL nu îşi asumă nicio răspundere pentru utilizatorii neautorizaţi. Sanofi-Aventis Romania SRL susţine doar prescripţiile medicale care corespund rezumatului caracteristicilor produsului. 

 1. PROPRIETATE INTELECTUALĂ
 2. NATURA INFORMAȚIILOR
 3. LEGĂTURĂ CĂTRE ALTE SITE-URI
 4. NOTIFICARE DE PROTEJARE A DATELOR 
 5. PREVEDERI PRIVIND COLECTAREA DATELOR ȘI GESTIONAREA ACESTORA 
 6. LIMITAREA RĂSPUNDERII 
 7. ACCESS LA WEBSITE 
 8. COOKIES 
 9. INFORMAȚII DESPRE PRODUS 
 10. LEGISLAȚIA GUVERNANTĂ

1. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Acest website este deţinut şi rulat de Sanofi-Aventis Romania SRL (în continuare "sanofi-aventis"). Toate materialele, inclusiv mărcile înregistrate, logo-urile şi denumirile de domenii postate pe website localizate pe www.Complete-Life.ro în continuare "Societatea") sunt protejate prin legislaţia aplicabilă privind proprietatea intelectuală şi sunt deţinute sau se permite utilizarea acestora de către sanofi-aventis sau sucursalele acesteia.

Materialele de pe website nu pot fi copiate, reproduse, modificate, republicate, încărcate, denaturate, transmise sau distribuite în niciun fel, total sau parţial, fără acordul anterior al sanofi-aventis, cu excepţia unei singure copii pe care o puteţi descărca în calculatorul dumneavoastră pentru uz personal, non-comercial, cu condiţia să respectaţi drepturile de proprietate intelectuală şi orice alte drepturi menţionate.

Următoarea notificare va apărea pe toate copiile parţiale sau totale ale cuprinsului Site-ului: "COPYRIGHT 2012–2013 – Sanofi-Aventis Romania – TOATE DREPTURILE REZERVATE".

Sanofi-Aventis îşi rezervă dreptul de a aplica în instanţă drepturile sale împotriva încălcării proprietăţii intelectuale.

2. NATURA INFORMAȚIILOR

Informaţiile, în special informaţiile financiare incluse pe website, nu vor fi considerate ca invitaţie la investiţie şi nu vor fi interpretate ca publicitate sau ofertă publică.

În anumite cazuri extrasele din opiniile experţilor cu privire la o anumită zonă din cuprinsul website-ului pot fi postate pe website-uri. . Aceste informaţii reprezintă doar opiniile respectivilor experţi sau ale ziarului. Aceşti experţi nu sunt angajaţii sanofi-aventis iar Sanofi-Aventis nu îi plăteşte pentru utilizarea opiniei. sanofi-aventis nu este responsabilă pentru acurateţea sau caracterul complet al informaţiilor prevăzute în aceste materiale. Opinia expertului reflectă doar punctul de vedere personal al respectivului expert, şi nu va fi considerată, în niciun caz, opinia sau responsabilitatea sanofi-aventis.

sanofi-aventis va lua toate măsurile pentru a se asigura că informaţiile postate pe website sunt actualizate, reale şi corecte. Deşi website-ul este disponibil şi utilizatorilor din alte ţări, informaţiile postate pe acesta sunt valabile doar pe teritoriul României.

sanofi-aventis nu garantează autenticitatea materialelor şi renunţă în mod clar la responsabilitatea şi angajamentul faţă de informaţiile furnizate pe aceste site-uri. Nici sanofi-aventis şi nici altă parte implicată în realizarea şi funcţionarea website-ului nu vor fi responsabile pentru nicio eroare, daună (directă sau indirectă), pierdere de date sau eroare a cuprinsului sau lipsurilor website-ului, care pot să apară direct, indirect sau incident la vizitarea website-ului.

Mai mult, site-ul conţine informaţii cu privire la sănătatea, stilul de viaţă, domeniul medical şi diverse tipuri de tratamente medicale rezervate exclusiv uzului uman. Aceste date sunt doar informative şi nu vor înlocui sfaturile medicului dumneavoastră sau al altui profesionist în domeniul medical sau al sănătăţii. Nu trebuie să utilizaţi aceste informaţii pentru diagnosticarea bolilor sau problemelor de sănătate sau pentru a vi se prescrie vreun medicament descris pe site. Trebuie să consultaţi întotdeauna medicul sau alt profesionist în domeniul sănătăţii!

3. LEGĂTURĂ CĂTRE ALTE SITE-URI

sanofi-aventis nu va răspunde pentru site-ul unui terţ care poate fi accesat prin intermediul website-ului sanofi-aventis. Nu putem controla conţinutul acestor site-uri ale terţilor care sunt total independente de sanofi-aventis. Existenţa unei legături între website si site-urile oricăror terţi nu implică în niciun fel faptul că sanofi-aventis aprobă conţinutul acelor site-uri sau utilizarea cuprinsului lor.

Website-urile externe pot avea hyperlink-uri ce duc la website-ul nostru. Niciun astfel de hyperlink nu va fi instalat fără acordul anterior al sanofi-aventis. În orice caz, sanofi-aventis nu va fi responsabilă pentru indisponibilitatea unui astfel de site extern şi nu va revizui, controla, aproba sau nu va fi responsabilă pentru cuprinsul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile sau accesibile prin intermediul site-ului.

4. NOTIFICARE DE PROTEJARE A DATELOR

În timp ce oferă anumite informaţii prin care pot fi identificaţi la vizitarea anumitor secţiuni de pe website, utilizatorii sunt de acord că sanofi-aventis poate utiliza aceste informaţii pentru a-i identifica.

sanofi-aventis va respecta datele personale ale utilizatorilor care vizitează website-ul. Vom utiliza aceste informaţii despre dumneavoastră în primul rând pentru a onora serviciile pe care doriţi să le utilizaţi şi în al doilea rând pentru a vă sta la dispoziţie ca societate.

Gestionarea, procesarea şi transmiterea datelor dumneavoastră private şi speciale (denumite împreună datele personale) se vor realiza conform prevederilor Legii nr. 677/2001 cu privire la procesarea datelor personale.
sanofi-aventis transmite datele personale către ţările din Zona Economică Europeană conform reglementărilor legislaţiei de referinţă. Protejarea datelor personale pe durata gestionării şi procesării datelor este asigurată la acelaşi nivel ca şi în România.

Dumneavoastră, ca persoană privată în cauză, aveţi dreptul de a cunoaşte tipul de date personale pe care le deţinem despre dumneavoastră şi orice modificare pe care le-o vom aduce.

De asemenea, aveţi dreptul de a accesa, modifica, rectifica şi dreptul de a vă opune procesării datelor personale, doar prin solicitarea în acest sens transmisă către Sanofi-Aventis Romania SRL, la următoarea adresă de e-mail: ovidiu.saltas-dabija@sanofi.com.

5. PREVEDERI PRIVIND COLECTAREA DATELOR ȘI GESTIONAREA ACESTORA

Prin completarea formularelor de colectare a datelor pe website-ul www.Complete-Life.ro (Quiz sites) şi prin furnizarea datelor personale, dumneavoastră, persoana interesată de gestionarea şi procesarea datelor personale, sunteţi de acord necondiţionat cu utilizarea, transmiterea, procesarea de către sanofi-aventis a datelor furnizate de dumneavoastră conform prevederilor legislaţiei menţionate şi cu utilizarea acestor date pentru informări ulterioare. De asemenea, sunteţi de acord cu transmiterea de către sanofi-aventis a unor scrisori electronice la adresa furnizată. Acest acord poate fi anulat în orice moment fără nicio motivaţie, prin transmiterea unui e-mail către adresa următoare: ovidiu.saltas-dabija@sanofi.com

Prin furnizarea datelor personale sunteţi de acord că sanofi-aventis, în calitate de data manager, va stoca aceste date în baza sa de date şi le va utiliza în viitor conform legislaţiei aplicabile, fără niciun cost şi fără a fi necesară autorizarea separată, pentru propria activitate de marketing şi promovare conform legii, până la transmiterea de către dumneavoastră a notificării de interzicere a acestei utilizări. Doar data managerul şi, în cazul transmiterii de date, data managerul şi procesorul de date din ţările din ZEE vor cunoaşte datele personale pe care le-aţi transmis voluntar conform prevederilor legislaţiei aplicabile. Dacă aveţi întrebări (modificări, ştergeri, informaţii, etc.) cu privire la gestionarea datelor în prezent, ne puteţi scrie la ovidiu.saltas-dabija@sanofi.com.

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII

sanofi-aventis va lua toate măsurile pentru a se asigura de corectitudinea şi actualizarea informaţiilor postate pe website-ul nostru şi de conformarea la legislaţia aplicabilă. Societatea îşi rezervă dreptul de a schimba cuprinsul website-ului în orice moment şi fără nicio notificare anterioară. Cu toate acestea, sanofi-aventis nu poate garanta integral corectitudinea, precizia, actualizarea sau caracterul exhaustive al informaţiilor puse la dispoziţie pe acest website.

Drept urmare şi cu excepţia daunelor directe rezultate din conduita ilicită intenţionată sau neglijenţă majoră din partea sanofi-aventis, aceasta din urmă nu poate fi responsabilă pentru: 

 • Incorectitudinea sau omiterea informaţiilor de pe website;
 •  Orice daună rezultată din accesul neautorizat al unei terţe părţi care duce la modificarea informaţiilor sau materialelor furnizate pe website; 
 • La modul general, pentru orice daună, directă sau indirectă, indiferent de cauza, originea, natura sau consecinţa acesteia, chiar dacă Sanofi-Aventis a prevăzut o astfel de daună, care a apărut din cauza (i) accesării/neaccesării site-ului, (ii) utilizării site-ului timp în care calculatorul sau produsul dumneavoastră a fost virusat şi/sau (iii) încrederii în informaţiile furnizate direct sau indirect pe site.

Limitarea răspunderii nu exonerează sanofi-aventis de conformarea la legislaţia şi decretele aplicabile.

7. ACCESS LA WEBSITE

Admiteţi că (i) din punct de vedere tehnic este imposibil ca website-ul să nu includă erori şi că sanofi-aventis nu poate fi responsabilă în acest sens, (ii) erorile pot duce la indisponibilitate temporară a website-ului şi că (iii) funcţionarea site-ului poate fi influenţată negativ de circumstanţe ce nu pot fi controlate de sanofi-aventis precum, spre exemplu, legături de transmisie şi telecomunicare între sanofi-aventis şi dumneavoastră şi între sanofi-aventis şi alte sisteme şi reţele. sanofi-aventis şi/sau furnizorii acesteia pot, în orice moment, temporar sau permanent, să modifice sau întrerupă accesul la întregul sau o parte din website pentru a realiza lucrări de întreţinere şi/sau aduce îmbunătăţiri şi/sau schimbări website-ului. sanofi-aventis nu este responsabilă pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea accesului la website.

8. COOKIES

Pe website-ul nostru, cookies vă pot face vizita mai confortabilă. Cookie este un fişier text foarte mic instalat de un server pe hard diskul dumneavoastră. Cookie este modul de identificare şi nu poate fi executat ca un cod şi nu poate transporta viruşi. Este unic pentru fiecare utilizator şi poate fi citit doar de serverul care l-a instalat. Pagina web utilizează cookie pentru a vă memora. Trebuie să ştiţi că doar cookie nu este suficient să vă identificăm.
Pagina noastră web utilizează aşa-numitele cookies durabile. 

 • Acestea ne permit să vă recunoaştem atunci când ne vizitaţi din nou. 
 • Acestea vă permit să vizitaţi mai uşor conţinuturi noi sau deja vizitate în timpul vizitei repetate. 
 • Acestea ajută la colectarea unor cifre anonime care ne ajută să cunoaştem modul de vizitare a website-ului. Satele statistice sunt utilizate pe durata dezvoltării website-ului.
  Nu vă putem identifica persona.

9. INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Informaţiile postate pe website-ul nostru pot conţine referiri directe sau indirecte la produsul, programele şi serviciile Sanofi-Aventis care nu sunt disponibile în anumite ţări sau regiuni, sau care sunt vândute sub o altă marcă, sau care sunt supuse diverselor regulamente şi condiţii de utilizare de la o ţară la alta. Aceste referinţe nu implică nicio intenţie a Sanofi-Aventis de a vinde aceste produse, programe sau servicii în ţara dumneavoastră. Vă rugăm să consultaţi filiala locală a Sanofi-Aventis sau partenerul dumneavoastră comercial Sanofi-Aventis pentru informaţii cu privire la produsele, programele şi serviciile disponibile în regiunea/ţara dumneavoastră.

10. LEGISLAȚIA GUVERNANTĂ

Website-ul şi cuprinsul acestuia sunt guvernate de legislaţia română. Toate disputele cu privire la website sau cuprinsul acestuia vor fi soluţionate de instanţele competente din România.

11. MENȚIUNI LEGALE - Tipărire

11.1 Editor Site:

Sanofi-Aventis (adresa: Str. Izvor nr. 80, Sector 5, 050564, Bucureşti)

11.2 Director Editorial:

Ovidiu Saltas-Dabija

11.3 Hosting Site:

Platforma Europeană a Grupului sanofi-aventis
Locaţie hosting: Milano, Italia

12. Credite foto

Sanofi-Aventis Romania
Toate drepturile de autor sau creditele pentru poze, fotografii, video sunt rezervate.

25 / 10 / 2013